ÜRÜNLERİMİZOrganik GübrelerVIT ORG

BİLEŞİMİ w / w g/L
Organik Madde % 31 403
Organik Karbon (C) % 14 182
Toplam Azot (N) % 1,5 19,5
Potasyum Oksit (K2O) % 6 78

VIT ORG

Vit-ORG sıvı organik bir gübre olup, organik madde bakımından zengin, yüksek karbon konsantrasyonu, organik formda azot ve potasyum içerir. Vit-ORG toprağı biyolojik açıdan etkin hale getirir ve toprakta biyolojik etkinliği arttırır. Organik madde içermesinden dolayı topraktan uygulandığı zaman çok etkilidir. Bu durum bitkinin çevresel zor koşulları aşabilmesi için metabolizmayı uyarır. İçeriğindeki yüksek organik madde mikroorganizma faaliyetini arttırarak, besleyicilerin emilimini sağlar ve toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirir. Vit-ORG, çekirdekli meyve ve diğer meyvelerin asit oranının azaltılmasına ve olgunlaşma sürecinin kısaltılmasına katkıda bulunur.

Tuzlu ve alkalin topraklarda kullanılması, yüksek miktarda organik madde içermesinden dolayı özellikle tavsiye edilir. Vit-ORG enzimatik etkinliği ve metabolizmayı uyarır. Bu ürün düşük moleküler ağırlık özelliği ile diğer ürünlerden ayrılmaktadır. 

FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
pH (%1'lik solüsyon w/w) 7,0
E.C. (1g/L) 400 µS/cm
Youğunluk (20 °C’de) 1,25 g/ml
Renk Koyu Kahve


UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI
BİTKİ DAMLAMADAN L/1000 m² YAPRAKTAN ml/100 L su UYGULAMA
Sebzeler 2-4 200-400 Transplantasyon (şaşırtma) sonrası, meyve genişlemesinde, olgunlaşma süresince
Endüstri Bitkileri 2-4 200-300 Çıkış sonrası; vejetatif gelişmede
Bağ 2-6 250-450 Vejetatif gelişmede, klorozu engellemede ve stres durumunda uygulayınız
Hububat --- 200-300 Kardeşlenme başlangıcında 15 gün ara ile 2 uygulama
Yapraklı Sebzeler 2-4 200-400 Transplantasyondan (şaşırtmadan) sonra 15-20 gün ara ile
Çilek 2-4 200-400 Transplantasyondan (şaşırtmadan) sonra, meyve genişlemesinde, olgunlaşma süresince
Meyve Ağaçları, Zeytin, Narenciye 0,1-0,2 L/ağaç 250-450 Vejetatif gelişmede, klorozu engellemede ve stres durumunda uygulayınız
Fındık 2-5 250-450 İki uygulama yapılır: 1- Yapraklı dönemde. 2- Meyve büyüme döneminde
Süs Bitkileri ve Çiçekler 1-2 100-150 Her 15-20 günde bütün dönemler boyunca